Generalforsamling 2017 referat PDF Udskriv Email
Skrevet af Jonas Mikkelsen   
Tirsdag, 24. maj 2016 00:00

Referat af ordinær general forsamling afholdt 18. april 2017

på Nørrevangcenteret kl 18.30

 

 


 1. Valg af dirigent: Mikael Skov Grønhøj, Gyldenløvesvej 19

Dirigenten konkluderede, at generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og at der ikke var indkomne forslag.


 1. Multihal v. Jakob Bille

Jakob er med en lokal arbejdsgruppe, som arbejder med at beskrive og konkretisere multihal projektet i Stensballe. Jakob er med som forældrerepræsentant for Stensballe Skole.

Baggrund for multihalen er todelt. Der ikke er plads og/eller ledig tid nok til at gennemføre de ønskede aktiviteter i nuværende hal. Stensballes borgere er nødsaget til at benytte de omkringliggende haller, eksempelvis Søvind. Desuden er faciliteterne mangelfulde ift. de ønsker og krav, som gælder for en hal i 2017. Hallen skal fungere som et moderne beboerhus.

Fra politisk hold er der blevet bevilget et budget på 10 mio. kr. til Stensballehallen. Budgettet giver mulighed for følgende forbedringer til den eksisterende hal:

 • Opgradering af Cafeteria. ( evt. et produktionskøkken)

 • Forbedring af eksisterende hal, såsom bedre belysning og dagslys.

 • En ny hal på ca. 500 m2. Forberedt til boldspil, gymnastik (springgrav), koncerter, møder m.m

 • Den nye hal skal være fleksibel evt. med skillevæge, foldbar gulv m.m.

 • Uden omsarealerne skal opgraderes, så der evt. vil blive mulighed for cykelvaske.


Der blev spurgt til driftsformen af den nye multihal?  - Der er tanker/mulighed for selveje, hvilket vil øge incitament til vedligehold m.m. og en fast tilknyttet halinspektør. Det er dog ikke besluttet endnu. Alternativ vil være at driften håndteres fra central sted i kommunen.

Der blev spurgt til trafik/lukke trafik? Ikke nogen konkrete planer om trafik, men udendørsområdet skal ændres.

Skolen er med i arbejdsgruppen, hvorfor det ligeledes er meningen at skolen skal benytte hallen/området, samt det ind tænkes at byens andre institutioner og ældre beboer skal have mulighed for at benytte faciliteterne.

Karsten: Tidshorisont i forhold til endelig plan/planlægning? Vides ikke, men skal mødes igen om en måned. Finansieringsdelen starter nu, evt. folkeaktier.

Jacob H: Kan infrastruktur medtages i projektet/planen? Ikke i første omgang, men ser det som værende relevant.     

Ultimo 2018 begynder byggeriet af multihallen.

 Arbejdsgruppen har bl.a. haft en inspirationstur til Vejen idrætscenter.


2a) Stensballe generelt v. Jacob Bille


Trafikplan: På kort sigt gøres Værvej bredere.

I 2029 en mulig plan om en omfartsvej.

Generel plan om en ringvej omkring Horsens. Ring nord vil ikke gå uden om Stensballe, men via Oddervej, Langmarksvej, Vestergade.

Mikael Grønhøj & Carl Korup har været til møde i kommunen omkring sikkerheden i området i forbindelse med indsigelsen mod lokalplanen. Kommunen virkede lydhør og arbejdet fortsætter fra udvalget. Jacob B påpegede, at det er vigtigt med pres, da kommunen ser Stensballe skole som den mest trafikalt mest sikre af alle skoler i Horsens.

Super cykelstier i Horsens, bl.a. rundt omkring Nørrestrand med en bro over Nørrestrand ligger også i kommunens planer.

Udstykning: 6000-9000 boliger er planlagt nord for Nørrestrand. Bl.a. rundt om Nørrestrand.

Rema 1000: Der skal bygges en Rema 1000 ved rundkørsel ved Bygaden. Byggeriet skal på byrådsmøde i næste uge, huse er dog solgt til Rema 1000, hvis byggeriet bliver til godkendt.

Husodde strand: Planer om etablering af Sauna og udendørsbrusere. 

Stensballe Bjerge: Dannelse af stisystemer samt parkering i det fredede område.


 1. Formandens beretning

Generelt et roligt år. Mange kræfter er brugt på udstykningsplanerne / lokalplanen.

Medlemssiden er stabil. Beboerne i området bedes hjælpe med at rekruttere tilflyttere til grundejerforeningen.

Tak til vejfest udvalget, bestyrelsen håber at nogen vil hjælpe med initiativet i år.


 1. Regnskab + Budget ved Kasserer

Vedligehold af Legeplads var en væsentligt mindre post end budgetteret. 

Der ligger ikke nogen umiddelbar plan for opsætning af nyt legetårn. Der er foretaget et eftersyn af legepladsen, som er i god stand.

Græsslåning af Legeplads. Jacob Hagerup, fra bestyrelsen, har været i dialog med kommunen. De foretager græsslåning 4-5 gange årligt. Der er ingen planer om, at vi selv skal forestå græsslåning på områderne

Til børnefamilier: Husk at rydde legetøj op. Kommunen fortager ikke oprydning i forbindelse med græsslåning.


 1. På valg til bestyrelsen.

Jonas, Jacob og Jens genvalgt uden modkandidater

Pia genvalgt som revisorsuppleant. Bjørn deltog ikke, men bestyrelsen håber, at han vil fortsætte som revison.

 


 1. Status på udstykning

Der er blevet foretaget underskriftindsamling af fælles indsigelse.

Indsigelse har ikke medført at udstykningen er stoppet. Det er dog lykkedes at få et respektbælte med i planen omkring udstykningen.

Der er indgivet en klage d. 13/10-2016 til Natur og miljø, i forhold til hvorvidt Nørrestrand er at betragte som en del af fjorden. I det tilfælde at det vurderes af Natur og miljø at Nørrestrand er fjord, så er det kystlinje og derfor må der ikke bygges. Natur og miljø er stadigvæk i proces omkring afgørelsen.

Uanset afgørelse så forsætter udvalget arbejdet med udstykningen. Bl.a. trafiksikkerhed, sikker skolevej m.m.

Jens Munch fortsætter sin kamp mod lokalplanen og bruger mange ressourcer på projektet.  


 1. Legepladsdag, vejfest og Sankt Hans

Legeplads dag

Sankt Hans: Bo Volhøj tilbød at hjælpe.

Vejfest: Bestyrelsen planlægger selv vejfesten

 

 1. Eventuelt

Status på Fjernvarme? Søren Bay opfordrer til at man stiller sig kritisk over for fjernvarmen. Vi bliver det første område i Stensballe, der får fjernvarme (medio 2018). Bestyrelsen vil forsøge, at få arrangeret et oplysningsmøde omkring fjernvarme og evt. alternative løsninger.


 


 


Senest opdateret: Torsdag, 8. juni 2017 06:15