Velkomstbrev PDF Udskriv Email
Skrevet af Jonas Mikkelsen   
Onsdag, 15. november 2017 19:44

Velkommen til Griffenfeldsparken

Kære nye nabo

På vegne af Griffenfeldsparkens grundejerforening vil bestyrelsen gerne byde velkommen til kvarteret. Griffenfeldsparken består af 138 hustande som ligger i naturskønne omgivelser tæt på Nørrestrand og ikke langt fra Husodde strand.

Griffenfeldsparken blev grundlagt i 1960’erne og 1970’erne og området er opkaldt efter den tidligere Rigskansler Peder Schumacher Lensgreve Griffenfeld. På samme vis er gaderne i Griffenfeldsparken opkaldt efter andre velkendte historiske statsmænd.

Kvarteret gennemgår i disse år et generationsskifte, hvor yngre generationer flytter ind. Grundejerforeningen er et vigtigt organ, idet foreningen er selvstændig og uafhængig af kommunen. Bestyrelsen af grundejere fra Griffenfeldsparken, som repræsenterer kvarterets samlede interesser.

Bestyrelsen vil gerne benytte muligheden for at fortælle om de tilbud,  som medlemmerne kan benytte. Foreningens medlemmer kan låne trailere (står på legepladsen), gøre brug af containers til haveaffald (opstilles flere gange i løbet af havesæsonen), benytte legepladsen mellem Kingosvej og Ulfeldtsvej, leje havetelt, m.v.

Desuden er der nedsat udvalg til vedligeholdelse af opholdsområdet ved Nørre Strand (Nørrestrands lauget), et udvalg til at stå for Skt. Hans aften og et udvalg, som følger den mulige udstykning af marken bag ved Gyldenløvesvej. Via Grundejerforeningens facebook side arrangeres der løbende begivenheder, eksempelvis eftermiddagsleg på legepladsen, grillaftener, løbe og gåture i den omkring liggende natur.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på at uddybende oplysninger omkring ovenstående og andet kan findes på Grundejerforeningens hjemmeside (www.Griffenfeldsparken.dk) eller Grundejerforeningens facebook side (https://www.facebook.com/groups/1577644212523330/). På hjemme siden kan du/i desuden finde kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne

 

Endnu en gang velkommen til Griffenfeldsparken

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Griffenfeldsparkens grundejerforening

 

 

Senest opdateret: Onsdag, 15. november 2017 19:56