Generalforsamling 2019 referat PDF Udskriv Email
Skrevet af Jonas Mikkelsen   
Onsdag, 12. juni 2019 09:58

Referat af Generalforsamling 2019

Griffenfeldsparkens Grundejerforening

 

 

Tidspunkt: 23. april 2019 kl. 19.00

Sted: Nørrevang centret, Brådhusvej 50, 8700 Horsens

Dagsorden                    

 

1)     Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Bo E. Volhøj

a.      Bo valgt som dirigent og kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamling var rettidig og i overensstemmelse med vedtægterne.

2)     Velkommen – præsentationsrunde af/ved de fremmødte

3)     Formandens beretning – v. formand Jacob V. Häuser

a.      Ny trappe Sehedstedvej

b.     Udbygning af legeplads forløb planmæssigt og budgetrammen er overholdt.

c.      Udstykning fortsætter. DN utilfreds med kommunens måde at håndtere sag med Jens Munch.

                                                    i.     Kommentarer: indsigelser mod udstykning på Værbakkevej è Garager og carporte skal være i jordfarver. Der bliver fældet træer, så der bliver kig til kirken.

                                                  ii.     Værbakkevej è Forbliver muligvis som landzone.

d.     Fjernvarme lager

                                                    i.     Kommentarer: Pia har bedt om at få vandet området, for at undgå støv gener. Beder om hjælp fra bestyrelsen.

                                                  ii.     Spørgsmål: Bliver byggevej/fjernvarme lager reetableret med græs?

 

4)     Regnskab/budget – v. kasserer Jens D. Frandsen

a.      Største udgiftsposter i 2018 var renovation/udvidelse af legeplads.

b.     Største overskridelser var Sankt hans arrangement – et bevidst valg fra bestyrelsen og med stort fremmøde blandt medlemmerne. Gentages i 2019.

c.      Indtægter: Indsatsen med kontingentopkrævning gav flere betalende medlemmer. Der var indtægt ved salg af udtjent trailer – ifm køb af gittertrailer.

d.     Budget 2019

                                                    i.     Fastholder samme udgifter til sankt hans arrangement til 2019.

5)     Valg til bestyrelsen – på valg var:

a)     Jacob V. Häuser (modtog genvalg)

b)     Jonas L. G. Mikkelsen (modtog genvalg)

c)     Jens D. Frandsen (modtog genvalg)

d)     Valg af to  bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år ad gangen)

a.      Bestyrelsen foreslog genvalg af: Anders D. Eriksen & Klaus Andersen

e)     Valg af revisor og revisor suppleant (vælges for 1 år ad gangen) 

a.      Bestyrelsen foreslog genvalg af: Bjørn Sahl & Pia S. Rasmussen

 

                                        Alle opstillede kandidater blev genvalgt.

 

6)     Ny multihal i Stensballe – v. Søren Knigge

7)     Indkomne forslag;

a.      Forslag om reetablering af vejchikaner.

                                                    i.     Kommentarer: Ønsker ikke chikaner fjernet, hvilket heller ikke var bestyrelsen intention. Bestyrelsen har fik mandat til at indsamle tilbud på at få chikanerne reetableret ift beplantning, herunder udskiftning af jorden, så ny beplantning kan vokse. Budgetramme aftalt til DKK 15-20.000

8)     Eventuelt

a.      Arbejds-/legeplads-/hyggelørdag afholdes - lørdag 15. juni (11.00-15.00) – indkaldes via FB

b.     Sankt Hans arrangement 2019 - søndag d. 23. juni – indkaldes via FB

c.      Kommentarer:

TeltetUdlejning: Gør gerne opmærksom på teltudlejningen, samt foretag gerne et servicetjek af teltet.

Postkasse: Ønske om en ny postkasse på legeplads til trailerkalendere.

Nye veje: Der skulle efter sigende komme nye veje d. 1. maj.

Fjernvarme: Erfaringer med fjernvarme.

a.     Skift af ventiler

b.     Skift af cirkulationspumpe

c.      Få regneark af Karsten.

 

 

Senest opdateret: Onsdag, 12. juni 2019 10:01